What we did...‎ > ‎

Transmissions 1 in 2015
Transmissions 1


De eerste editie: 'Krakk Transmissions # 1', in samenwerking met Ruth Devriendt, Johan Six en met de artistieke medewerking van Luc Barbier heeft plaats in 2 verschillende panden (Langestraat 102, 134 en eventueel meer ) te Brugge. Deze panden werden ons ter beschikking gesteld door Immo Era Vandille en Imma Woongoed Jan Weyts). Eventueel komt er nog een derde of een vierde pand bij.
Krakk collectief experimenteert in singuliere panden te Brugge

Tentoonstelling Krakk collectief Transmissions 1 te Brugge 

Krakk Transmissions is een initiatief van de vzw Krakk om samen met gelijkgestemde kunstenaars een mobiel platform te creëren waar dialoog, experiment en presentatie centraal staan.

Het kunstcollectief Krakk (Jan Duytschaever, An Deceuninck, Joke Neyrinck en Hans Defer) heeft sinds 2013 reeds verschillende projecten gerealiseerd in o.a. Brugge, Gent en Roeselaere, nam in 2014 deel aan het kunstenfestival Damme en presenteerde in samenwerking met Beaufort 2015 en gastkunstenaars J&B (Jadot & Barbier) en Karel Verhoeven de tentoonstelling 'Transgressions', een conceptuele tentoonstelling waarin feitelijke en abstracte grenzen in de kunst en daarbuiten in vraag gesteld werden. 

Uit de behoefte om naast grotere projecten in traditionele, gevestigde tentoonstellingsruimten een nieuw, nomadisch parcours uit te stippelen, waar gebruikt wordt gemaakt van non-spaces voor korte toonmomenten waar weinig voorbereiding aan te pas komt en met een aanzienlijke kans op mislukking, is het project 'Krakk Transmissions' voortgekomen. Voor deze projecten zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe kunstenaars en alternatieve ruimten om onze platformfunctie op verschillende locaties uit te breiden.

De eerste editie: 'Krakk Transmissions # 1', in samenwerking met Ruth Devriendt, Johan Six en met de artistieke medewerking van Luc Barbier heeft plaats in 2 verschillende panden (Langestraat 102, 134 en eventueel meer ) te Brugge. Deze panden werden ons ter beschikking gesteld door Immo Era Vandille en Imma Woongoed Jan Weyts). Eventueel komt er nog een derde of een vierde pand bij.
Hans Defer schildert een gefragmenteerde wereld, balancerend op de grens tussen abstractie en figuratie, een wereld opgebouwd uit instabiele beelden op de rand van desintegratie. Het werk van Jan Duytschaever ontstaat in zone waar natuur en technologie elkaar ontmoeten, in het spanningsveld tussen het organische en het technische, lichaam en geest, intellect en intuïtie. De verkenning, het ontdekken, aftasten van grenzen (gepaard gaan met kunnen) van An Deceuninck 's eigen lichaam of van de levende wezens algemeen kenmerkt haar werk. De tekeningen van Joke Neyrinck zijn improvisaties van het moment en leiden een eigen leven in de omgeving. Ze worden een onderzoeksobject in de ruimte. Joke creëert haar eigen Utopia. Ze werkt met een volstrekt eigen beeldentaal, labyrintische constructies en een soepele en organische lijn die doorschemert in haar ganse werk. Op een kritische en geëmancipeerde wijze daagt Johan Six met zijn eigen (beeld)taal de toeschouwer uit om de heersende codes tussen teken, betekenis en betekenisdrager uit hun maatschappelijk ingebedde vanzelfsprekendheid te halen. Hij ontwricht als geen ander de wet-matigheid en de burgerlijke conventie. Ruth Devriendt: Met haar abstract expressionistische werken appelleert ze de existentiële schemerzone zelf. Het motief van de subjectvorming en de authenticiteit van het zijn, de ander en de natuur vormen als een haat/liefde koppel de fundamenten van haar door-leefd en lijden, haar oeuvre.

Praktisch: Tentoonstelling vrijdag 4 december, zaterdag 5 december en zondag 6 december van 10
tot 18 u.
Opening tentoonstelling vrijdag 4 december om 19.30
Waar; Langestraat 103-134 en misschien meer te Brugge.

Krakk Transmissions 2
Krakk Transgressions


Krakk Transgressions


Krakk Transmissions 3


Krakk Transgressions 6Krakk Transmission 7