Krakk

Het kunstcollectief Krakk (Jan Duytschaever, An Deceuninck, Joke Neyrinck , Hans Defer en Luc Barbier) heeft sinds 2013 reeds verschillende projecten gerealiseerd in o.a. Brugge, Gent en Roeselare. Ze namen in 2014 deel aan het kunstenfestival Damme en presenteerden in samenwerking met Beaufort 2015 en gastkunstenaars J&B (Jadot & Barbier) en Karel Verhoeven de tentoonstelling ‘Transgressions’: een conceptuele tentoonstelling waarin feitelijke en abstracte grenzen in de kunst en daarbuiten in vraag gesteld werden.

Krakk is geëvolueerd van een platform waar het werk de kunstenaars van het collectief zelf centraal staan naar een netwerkcollectief dat een multidisciplinair circuit wil creëren in de meest brede betekenis. Krakk Transmissions wil een kruisbestuiving zijn van schilderkunst, fotografie en film, performance en installatie, muziek en urbanisatie.

Uit de behoefte om naast grotere projecten in traditionele, gevestigde tentoonstellingsruimten een nieuw, nomadisch parcours uit te stippelen, waar gebruikt wordt gemaakt van non-spaces voor korte toonmomenten waar weinig voorbereiding aan te pas komt en met een aanzienlijke kans op mislukking, is het project ‘Krakk Transmissions’ voortgekomen. Voor deze projecten zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe kunstenaars en alternatieve ruimten om onze platformfunctie op verschillende locaties uit te breiden. De eerste editie: ‘Krakk Transmissions # 1’, in samenwerking met Ruth Devriendt, Johan Six en met de artistieke medewerking van Luc Barbier had plaats in 3 verschillende leegstaande panden .

Door het in gebruik nemen van leegstand en andere minder voor de hand liggende locaties in het urbane landschap hoopt Krakk Transmissions om naast het bieden van tentoonstellingsmogelijkheden aan zoekende kunstenaars, een transformerende factor te zijn in het stadsgebeuren.

Een nieuw verhaal te starten in het Belgische landschap, een verhaal dat losgekoppeld wordt van alleen het conceptuele denken in de kunst. De rode draad tussen deze vier kunstenaars is het gegeven dat ze bezig zijn met fundamentele vragen in de huidige kunstwereld en vanuit hun onbegrip de uitdaging en de zoektocht aangaan om te kijken hoe de interactie met elkaar en andere kunstenaars nieuwe dialogen teweeg kunnen brengen. Ook de fascinatie voor de huidige veranderingen en paradigmaverschuivingen die de nieuwe digitale media in het landschap teweeggebracht h
ebben.
An

An Deceuninck

For Luca, " Wing of Choices"
Mixed media

web


              
                                                                         

Jan
                                                                                 
Jan Duytschaever

Rups 1
Keramiek, pigment

webs